Ukończenie certyfikowanego kursy MySQL

W dniu dzisiejszym zakończyłem szkolenie w zakresie administracji bazą danych MySQL w systemie GNU/Linux. Trzydniowe szkolenie odbyło się w siedzibie firmy Compendium w Krakowie.

Centrum edukacyjne jest zostało wyróżnione przez firmę Novell tytułem Linux Center of Excellence.

Compendium: http://www.compendium.pl/

Konspekt

Administracja bazą danych

 1. Architektura bazy MySQL
 2. Instalacja i wstępna konfiguracja
  • Instalacja MySQL w systemie Linux i Windows
  • Uruchamianie i zatrzymywanie serwera w systemie Linux i Windows
  • Konfiguracja poinstalacyjna
  • Upgrade bazy
 3. Bezpieczeństwo
  • Zabezpieczanie serwera MySQL
  • Zarządzanie kontami użytkowników
  • Kontrola dostępu do serwera
 4. Typy tabel w MySQL
 5. Tabele MyISAM
  • Kopie zapasowe
  • Odtwarzanie danych
  • Sprawdzanie integralności danych
  • Naprawianie uszkodzonych tabel
 6. Tabele InnoDB
  • Transakcje w InnoDB
  • Model ACID
  • Zarządzanie tabelami InnoDB
 7. Zaawansowane funkcje serwera MySQL
  • Uruchamianie wielu instancji serwera
  • Replikacja bazy

Optymalizacja

 1. Optymalizacja kwerend
  • Analiza kwerend
  • Indeksy
  • Polecenia EXPLAIN oraz SHOW SERVER STATUS
 2. Blokowanie tabel MyISAM
 3. Optymalizacja struktury danych
 4. Optymalizacja serwera
 5. Środowisko działania bazy
  • System operacyjny
  • Sprzęt