Ukończenie szkolenia “Linux – zaawansowana administracja systemu”

Cel szkolenia:
“Poszerzenie umiejętności konfiguracji systemu Linux. Poznanie metod zaawansowanej administracji, konfiguracji usług sieciowych i zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemu.”

Konspekt:

 1. Awaryjny dostęp do plików
 2. Skrypty backupujące
 3. Konta usług (demonów)
 4. Prawa własności i atrybuty w systemie plików
  • SETUID i SETGUID
  • atrybuty wykorzystywane do zwiększenia bezpieczeństwa systemu
 5. SYSLOG
 6. Konfiguracja sieci u usług sieciowych
  • podstawowe zasady TCP/IP
  • przydzielanie numerów IP ręczne i przez DHCP
  • rozwiązywanie nazw w sieci lokalnej – rola DNS
 7. Demony usług – sposoby uruchamiania oraz kontrolowanie wpisów (logów)
 8. Demony usług sieciowych
  • Apache
  • Postfix
  • Samba
  • Proftpd
 9. Bezpieczeństwo systemu
  • kontrolowanie uruchomionych usług – “dziurawe usługi”
  • kontrolowanie praw dostępu do plików
  • filtrowanie pakietów
  • zasady bezpieczeństwa dla użytkowników sieci

Compendium: http://www.compendium.pl/