C++ abstrakcyjny mini program :)

Dawno dawno temu kiedy jeszcze studiowałem na Politechnice Krakowskiej mój profesor od Programowania Obiektowego zaproponował Nam mocno abstrakcyjne Projekty jak np. Droga Krzyżowa czy Praca w pralni. Mi trafił się ten pierwszy.

Program bardzo abstrakcyjny aż ciężko go opisać. Po kliknięciu na “Read more” sami zobaczycie jak to wygląda…

DrogaKrzyzowa.h listing…

/*
 * Grzegorz Bernaś
 *
 * OS: Ubuntu Linux
 * Powered by Eclipse 3.1.2
 *
 * Copyright (C) 2006 Grzegorz Bernaś
 * Version 0.9
 * License http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
 * Zgadula is free software. This version may have been modified pursuant
 * to the GNU General Public License, and as distributed it includes or
 * is derivative of works licensed under the GNU General Public License or
 * other free or open source software licenses.
 */

#include <iostream>

using namespace std;

class DrogaKrzyzowa
{
   public:
        DrogaKrzyzowa() {this->stacja = 1;}
        ~DrogaKrzyzowa() {this->stacja = 0;}
        void StacjaNext();
        int Get_stacja() {return stacja;}
        int Get_max() {return max;}
   private:
        int stacja;
        static const int max = 14;
};

void DrogaKrzyzowa::StacjaNext()
{
      if(stacja != 0 && stacja < max)
              stacja++;
}

Msza.h listing…

/*
 * Grzegorz Bernaś
 *
 * OS: Ubuntu Linux
 * Powered by Eclipse 3.1.2
 *
 * Copyright (C) 2006 Grzegorz Bernaś
 * Version 0.9
 * License http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
 * Zgadula is free software. This version may have been modified pursuant
 * to the GNU General Public License, and as distributed it includes or
 * is derivative of works licensed under the GNU General Public License or
 * other free or open source software licenses.
 */

#include <iostream>
#include <string>
#define MAX 9

using namespace std;

class Msza
{
   public:
        Msza();
        ~Msza();
        void KsiadzAdd(string name);
        void KsiadzDel(int id);
        string GetOne(int id);
        int Get_act_nr_ks() {return act_nr_ks;}
   private:
        string ksieza[MAX];
        int act_nr_ks;
};

Msza::Msza()
{
 act_nr_ks = 0;
}

Msza::~Msza()
{
}

void Msza::KsiadzAdd(string name)
{
      if(act_nr_ks < MAX)
      {
        ksieza[act_nr_ks] = name;
        //cout << "n: " << act_nr_ks << "\n";
        act_nr_ks++;
      }
      else
        cout << "Ilosc ksiezy w czasie Mszy przekroczona! \n";
}

void Msza::KsiadzDel(int id)
{
      if(id == act_nr_ks-1)
      {
         ksieza[id] = "";
         act_nr_ks--;
      }
      else
        cout << "Niepoprawny Identyfikator \n";
}

string Msza::GetOne(int id)
{
      if(id > act_nr_ks && id > MAX)
      {
         cout << "Niepoprawny Identyfikator \n";
         exit(2);
      }
      else
         return ksieza[id];
}

obrzadki.cpp listing…

/*
 * Grzegorz Bernaś
 *
 * OS: Ubuntu Linux
 * Powered by Eclipse 3.1.2
 *
 * Copyright (C) 2006 Grzegorz Bernaś
 * Version 0.9
 * License http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
 * Zgadula is free software. This version may have been modified pursuant
 * to the GNU General Public License, and as distributed it includes or
 * is derivative of works licensed under the GNU General Public License or
 * other free or open source software licenses.
 */

#include <iostream>
#include <string>
#include "DrogaKrzyzowa.h"
#include "Msza.h"

using namespace std;

int main()
{
  string koniec;
  int i;

  while(koniec != "t")
  {
    cout << "Inicjalizacja Obiektu DrogaKrzyzowa...\n\n";
    DrogaKrzyzowa Piatek;

    for(i=0;i<=Piatek.Get_max();i++)
    {
      cout << "Stacja drogi krzyzowej nr: " << Piatek.Get_stacja() << "\n";
      Piatek.StacjaNext();
    }

    cout << "\n--------------------------------------------\n\n";

    cout << "Inicjalizacja Obiektu Msza...\n\n";

    Msza Niedziela;

    Niedziela.KsiadzAdd("Adam Parszywka");
    Niedziela.KsiadzAdd("Jan Kowalski");
    Niedziela.KsiadzAdd("Jan Pawel II");

    Niedziela.KsiadzDel(2);

    Niedziela.KsiadzAdd("Benedykt XVI");

    cout << "index nr0: " << Niedziela.GetOne(0) << "\n";
    cout << "index nr1: " << Niedziela.GetOne(1) << "\n";
    cout << "index nr2: " << Niedziela.GetOne(2) << "\n";

    cout << "Nastepny index == " << Niedziela.Get_act_nr_ks() << "\n";

    cout << "\nCzy zakonczyc dzialanie programu? (t/n): ";
    cin >> koniec;
  }

  return 0;
}