Szkolenia Java

W dniach 16 – 20 kwietnia 2007 odbyłem szkolenie w firmie Altkom w zakresie programowania w języku Java. Poniżej przedstawiam opis oraz program szkolenia:

Kurs jest przeznaczony jest dla osób chcących nauczyć się projektować i budować aplikacje przy użyciu języka Java w wersji 5.0.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:
Znajomość środowiska Windows, pożądane doświadczenie w programowaniu w innym języku obiektowym lub strukturalnym (C, C++, PLSQL, Pascal itp.)

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • znajomość zasad budowania aplikacji z wykorzystaniem projektowania obiektowego
 • znajomość cech języka oraz specyficznego sposobu myślenia
 • umiejętność tworzenia zaawansowanych i elastycznych rozwiązań programistycznych.

Metoda szkolenia: wykład + warsztaty

Czas trwania: 35 godzin

Tematy zajęć:

 1. Wprowadzenie do technologii Java
  • podstawowe pojęcia
  • platforma
  • narzędzia
  • korzystanie z dokumentacji.
 2. Obiekty i typy danych
  • typy proste i referencyjne
  • elementy klasy
  • metody i argumenty.
 3. Podstawy składni języka
  • identyfikatory
  • instrukcje sterujące
  • operacje na zmiennych
  • tablice
 4. Koncepcja programowania obiektowego
  • modelowanie obiektowe
  • – podstawowe pojęcia obiektowe, relacje między obiektami
  • Klasy, interfejsy, pakiety
  • – dziedziczenie, polimorfizm, klasy abstrakcyjne, interfejsy, pakiety.
 5. Obsługa błędów i wyjątków
  • rodzaje sytuacji wyjątkowych i zasady ich obsługi
  • tworzenie własnych typów wyjątków
  • dostęp do środowiska systemowego
  • – korzystanie z klas systemowych
  • – korzystanie z kolekcji danych.
 6. Obsługa operacji wejścia/wyjścia
  • strumienie, filtry,
  • współpraca z plikami,
  • serializacja obiektów
 7. Programowanie wątków
  • tworzenie aplikacji wielowątkowych,
  • cykl życia wątku,
 8. Synchronizacja wątków i ochrona danych
 9. Interfejs graficzny – zasady tworzenia aplikacji z interfejsem graficznym
  • podstawowe pojęcia
  • – komponent
  • – kontenerEAST
  • zarządzanie rozkładem komponentów
  • delegacyjny model zdarzeń
  • podstawowe komponenty graficzne
  • – tworzenie menu
  • – grafika
  • – aplety.
 10. Komunikacja między aplikacjami
  • komunikacja poprzez TCP
  • proste zapytania do baz danych
 11. Nowości w Java 1.5
  • podsumowanie nowych funkcji i możliwości języka Java 1.5.

W niedługiej przyszłości opublikuję swoje pierwsze projekty oraz aplikacje napisane w Javie.