Wytwarzanie aplikacji w Javie przy pomocy Spring Framework. Podstawy i zagadnienia zaawansowane.

Ale długaśna nazwa tego szkolenia ;) Kurs zorganizowała firma OSEC Sp. z o.o., trwał on 5 dni. Szkolenie bardzo sympatyczne, jak się okazało przydało się w późniejszej pracy dla TMECC Sp. z o.o. Po szkoleniu otrzymałem ten oto piękny certyfikat:

Były poruszane następujące tematy:

 • Spring – wprowadzenie ,
  • Geneza,
  • Architektura,
  • Spring a technologia EJB,
 • Kontenery Spring,
  • Budowa aplikacji opartej o Spring,
  • Typy kontenerów Spring,
 • Mechanizm IoC,
  • Wstrzykiwanie zależności,
 • Cykl życia fasolki w kontenerze,
  • Metody inicjalizujące,
  • Metody finalizujące,
  • Cykl życia,
 • MVC w Spring,
  • Architektura MVC,
  • Konfiguracja aplikacji internetowej,
  • Wprowadzenie do Spring Web MVC,
  • Podstawowe obiekty używane w Spring Web MVC,
 • JDBC i DAO,
 • Narzędzia ORM,
  • Integracja Spring – Hibernate,
 • Programowanie aspektowego – wprowadzenie,
  • Geneza programowania aspektowego,
  • Pojęcie programowania aspektowego,
 • Spring AOP,
 • Transakcje,
  • Mechanizm transakcji w Spring Framework,
  • Transakcje programowe,
  • Transakcje deklaratywne,
 • Spring Security – bezpieczeństwo aplikacji internetowej,
  • Obsługa reguł bezpieczeństwa do zasobu webowego,
  • Tagi bezpieczeństwa,
 • Spring Web-Flow,
 • Integracja z innymi frameworkami MVC,
 • Współpraca z Spring-EJB,
  • Dostęp do zdalnych i lokalnych komponentów EJB,
  • Korzystanie z JNDI,
  • Tworzenie komponentów EJB,
 • Web Services,
 • Spring i wykorzystanie,
 • Projekt Spring Web Services.