W dniach 16 – 18 grudnia uczestniczyłem w szkoleniu Wzorce projektowe .NET, na szkoleniu zorganizowanym przez Integral Technologies Sp. z o.o. zapoznałem się z następującymi zagadnieniami:

 • Wzorce architektoniczne: koncepcje obiektowości na przykładzie praktycznej aplikacji wielowarstwowej,
 • Wzorce projektowe – omówienie na przykładach C#,
 • Wzorce bezpieczeństwa w aplikacjach .NET,
 • Wzorce dla rozwiązań rozproszonych,
 • Wzorce analityczne – modelowanie architektury za pomocą VSTS wraz z tworzeniem testów,
 • Wzorce implementacyjne – dobre zwyczaje programowania w C#,
 • Wzorce dla ASP.NET (dobre zwyczaje pisania stron webowych, MVP, MVC, REST itp.),
 • Wzorce dla aplikacji desktopowych.

Poniższy program został napisany na labolatoria z C++ i ma pokazać w jaki sposób klasy po sobie dziedziczą

Co to jest dziedziczenie?

Często podczas tworzenia klasy napotykamy na sytuację, w której klasa ta powiększa możliwości innej klasy, nierzadko precyzując jednocześnie jej funkcjonalność. Dziedziczenie daje nam możliwość wykorzystania nowych klas w oparciu o stare klasy. Nie należy jednak traktować dziedziczenia jedynie jako sposobu na współdzielenie kodu między klasami. Dzięki mechanizmowi rzutowania możliwe jest interpretowanie obiektu klasy tak, jakby był obiektem klasy z której się wywodzi. Umożliwia to skonstruowanie szeregu klas wywodzących się z tej samej klasy i korzystanie w przejrzysty i spójny sposób z ich wspólnych możliwości. Należy dodać, że dziedziczenie jest jednym z czterech elementów programowania obiektowego (obok abstrakcji, enkapsulacji i polimorfizmu).Continue reading

Kolejny projekt przedmiot Programowanie Obiektowe. Zadanie brzmi następująco:

Stworzyć klasę modelującą zbiór elementów np. zbiór
A = { 1, 12, 16, 4, 5, 7, 7, 12, 3}

Umożliwić operacje na obiektach tej klasy, takie jak np.:

 1. suma zbiorów: suma A i B = { 0, 1, 4, 5, 8, 12, 16 }
 2. część wspólna: część wspólna A i B = { 5, 16 }
 3. wyprowadzania na urządzenie zewnętrzne
 4. wczytywania z urządzenia zewnętrznego.

Oraz inne operacje.

Przetestować podaną klasę.

Przygotowałem następującą klasę. Wiem, że ma ona kilka błędów i mogła by być doskonalsza. Niestety zabrakło mi już czasu na poprawki. Sesja trwa a przedmioty trzeba zaliczać ;)
Continue reading