W dniach 16 – 18 grudnia uczestniczyłem w szkoleniu Wzorce projektowe .NET, na szkoleniu zorganizowanym przez Integral Technologies Sp. z o.o. zapoznałem się z następującymi zagadnieniami:

  • Wzorce architektoniczne: koncepcje obiektowości na przykładzie praktycznej aplikacji wielowarstwowej,
  • Wzorce projektowe – omówienie na przykładach C#,
  • Wzorce bezpieczeństwa w aplikacjach .NET,
  • Wzorce dla rozwiązań rozproszonych,
  • Wzorce analityczne – modelowanie architektury za pomocą VSTS wraz z tworzeniem testów,
  • Wzorce implementacyjne – dobre zwyczaje programowania w C#,
  • Wzorce dla ASP.NET (dobre zwyczaje pisania stron webowych, MVP, MVC, REST itp.),
  • Wzorce dla aplikacji desktopowych.