Szybkie jednodniowe szkolenie teoretyczne na temat SOA. Zostało ono przeprowadzone w polskiej siedzibie Oracle. I powiem szczerze, że strasznie się wynudziłem – teorii jest niewiele, ale nauczyłem się, że można o niej mówić przez bite 7 godzin…

Zostały przedstawione następujące zagadnienia:

  • Introduction to SOA,
  • The SOA Six-Domain Model cz I,
  • The SOA Six-Domain Model cz I – practis,
  • The SOA Six-Domain Model cz II,
  • The SOA Six-Domain Model cz II – prctis,
  • Implementing SOA with BEA Products,
  • Implementing SOA with BEA Products – practis.